Dự Án Cảng Cái Mép – Thị Vải
Cai Mep – Thi Vai Seaport
Ba Ria-Vung Tau Province
Quantity: 500,000 m2

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ VADISA | Cung cấp bởi Sapo