Dự án

Dự án của chúng tôi

Dự Án Đường Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Highway

Ca Mau Province Quantity: 600,000m2 website

Dự Án Quản Lộ - Phụng Hiệp Quan Lo – Phung Hiep Road

Hau Giang – Soc Trang – Bac Lieu – Ca Mau Quantity: 550,000 m2

Dự Án Cảng Cái Mép – Thị Vải Cai Mep – Thi Vai Seaport

Ba Ria-Vung Tau Province Quantity: 500,000 m2

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ VADISA | Cung cấp bởi Sapo