Dự án

PROJECTS

Lo Te - Rach Soi Highway Project

Kien Giang Province
Quantity: 1.500.000 m2

Ho Chi Minh Highway

Ca Mau Province
Quantity: 600,000m2

Quan Lo – Phung Hiep Road

Hau Giang – Soc Trang – Bac Lieu – Ca Mau
Quantity: 550,000 m2

Trung Luong – My Thuan Highway

Tien Giang Province
Quantity: 750,000 m2

Cai Mep – Thi Vai Seaport

Ba Ria-Vung Tau Province
Quantity: 500,000 m2

SAIGON – LONG THANH –DAU GIAY HIGHWAY

Ho Chi Minh City - Dong Nai Province
Quantity: 180,000 m2

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ VADISA | Cung cấp bởi Sapo