Dự Án Quản Lộ - Phụng Hiệp
Quan Lo – Phung Hiep Road
Hau Giang – Soc Trang – Bac Lieu – Ca Mau
Quantity: 550,000 m2

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ VADISA | Cung cấp bởi Sapo