Non woven geotextile banner
TenCate Polyfelt PEC banner
About Us

VADISA Ex-Im Co., Ltd

Product

Issuing and Exporting

Download

Catalogues &
Specifications

Image

Hoạt động & Các dự án đã thực hiện

Prominent Projects

Cai Mep – Thi Vai International Terminal Port Project

PP Non-woven geotextile used for landsliding protection at seaside, corrosion control. [...]

Trung Luong- My Thuan Expressway project

Trung Luong – My Thuan Highway located Tien Giang Province The supplied quantity of PP non-woven [...]

Ho Chi Minh Highway at area of Ca Mau Province

Quantity of non woven geotexile: 600,000m2 [...]

Lo Te – Rach Soi Highway Project located in Kien Giang Province

Lo Te – Rach Soi road to be opened to traffic on 12 January, 2021 [...]

Blog

Solution for soft groundation by geotextile

Xử lý nền đất bằng vải địa kỹ thuật – Đất bùn và đất sét [...]

Production process for polyester filament to produce the woven geotextile

Polyester được sản xuất bởi một trong nhiều phương pháp khác nhau. Phương pháp được [...]

Application of gabion used for sliding control and anti-erosion

Rọ đá thường có dạng hình khối hay trụ, được đan bằng thép mạ kẽm hoặc [...]

Applications of non woven geotextile fabric in the current works

APPLICATIONS OF NON WOVEN GEOTEXTILE FABRIC IN THE CURRENT WORKS Non woven geotextile applied for [...]

Geotextile application in the field of water filtration and drainage

Vải địa kỹ thuật kết hợp dễ lắp đặt tại công trường và đạt hiệu quả [...]