Lưới địa kỹ thuật đa trục PP, HDPE, PE

Lưới địa kỹ thuật đa trục PP

Hiển thị kết quả duy nhất

Lưới địa kỹ thuật đa trục PP, HDPE, PE có khả năng chịu lực dựa trên 4 hướng của các vị trí mối nối giao điểm, điều này làm lưới ổn định và hiệu quả hơn so với lưới địa nhựa khác.


Lưới địa kỹ thuật đa trục PP, HDPE, PE

Lưới địa kỹ thuật đa trục PP, HDPE, PE có khả năng chịu lực dựa trên 4 hướng của các vị trí mối nối giao điểm, điều này làm lưới ổn định và hiệu quả hơn so với lưới địa nhựa khác.