Lưới địa kỹ thuật polyester được dệt từ các sợi Polyester có chất kháng tia UV trơ bền, cường độ chịu kéo cao, biến dạng thấp, tuổi thọ >100 năm

Lưới địa kỹ thuật Polyester

Hiển thị kết quả duy nhất

Lưới địa kỹ thuật polyester được dệt từ các sợi Polyester có chất kháng tia UV trơ bền, cường độ chịu kéo cao, biến dạng thấp, tuổi thọ >100 năm


Lưới địa kỹ thuật polyester được dệt từ các sợi Polyester có chất kháng tia UV trơ bền, cường độ chịu kéo cao, biến dạng thấp, tuổi thọ >100 năm

Lưới địa kỹ thuật polyester được dệt từ các sợi Polyester có chất kháng tia UV trơ bền, cường độ chịu kéo cao, biến dạng thấp, tuổi thọ >100 năm