Ô địa kỹ thuật geocell, ô địa kỹ thuật trồng cây

Ô địa kỹ thuật

Hiển thị kết quả duy nhất

Ô địa kỹ thuật geocell là một hệ thống ô lưới ba chiều được tạo thành từ những tấm HDPE liền kề và liên tục được hàn nhiệt lại với nhau khi kéo ra tạo thành các ô để đổ đá, sỏi hoặc đất để trồng cây


Ô địa kỹ thuật geocell, ô địa kỹ thuật trồng cây

Ô địa kỹ thuật geocell là một hệ thống ô lưới ba chiều được tạo thành từ những tấm HDPE liền kề và liên tục được hàn nhiệt lại với nhau khi kéo ra tạo thành các ô để đổ đá, sỏi hoặc đất để trồng cây