Dự án cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi
Lo Te – Rach Soi Highway Project
Tỉnh Kiên Giang
Kien Giang Province
Quantity: 1.500.000 m2

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ VADISA | Cung cấp bởi Sapo