Dự Án Cao Tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi tại Tỉnh Kiên Giang

cao20tocc82cc81c20locca3cc8220tecc8920 20racca3ch20socc89i2 985479e8 7e0a 4062 86bd cac5d20dc315dbca
Dự án cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi
Tỉnh Kiên Giang
Số lượng vải địa đã cung cấp: 1.500.000 m2
Gửi đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *