Vải địa kỹ thuật phức hợp Polyfelt PEC

Vải địa kỹ thuật phức hợp Polyfelt PEC được làm từ các sợi Polyester có độ bền dai cao và kết hợp với vải địa kỹ thuật không dệt để tạo ra vải địa phức hợp PEC gia cường có chức năng thoát nước và lọc cực tốt đối với đất có hạt mịn nhỏ hơn được gia cố. Các đặc tính gia cố cường lực cao và khả năng thoát nước trên mặt phẳng cực tốt giám đáng kể áp suất lỗ thoát nước và gia tăng sự ổn định cấu trúc công trình.