Vải địa kỹ thuật không dệt VDS

Vải địa kỹ thuật không dệt được sản xuất từ xơ polypropylene nguyên sinh gồm những sợi ngắn và sợi dài liên tục, không theo một hướng nhất định, được liên kết với nhau bằng phương pháp xuyên kim, cán nhiệt, Vải địa kỹ thuật chúng tôi cung cấp có cường lực từ 7kN đến 80 kN ở trọng lượng từ 100g/m2 đến 1200g/m2.